top of page

吊牌擺設工作坊 - 原價 $250

無論係熱愛手工定想同家人一齊搵一個活動共度親子時光嘅人都好,你地嘅機會嚟啦!吊牌擺設工作坊為你提供發揮創意嘅空間,成品精美之餘仲可以即場帶走,送禮自用兩相宜!

  • 1 h 30 min
  • From 200 Hong Kong dollars
  • Ko Fai Road

Service Description

參加吊牌擺設工作坊以製作屬於自己的吊牌擺設!在這個工作坊中,我們會教授你如何將它們組合成獨一無二的擺設,為你的家、辦公室或商店增添氣氛,用吊牌擺設打造一個與眾不同的場景!


Upcoming Sessions


Contact Details

  • 7 Ko Fai Road, Yau Tong, Hong Kong

    2311 3189

    sales@sprintec-asia.com


  • wh491wad6-whatsapp-icon-logo-whatsapp-icon-whatsapp-logo-call-logo-instagram-logo-new-2
bottom of page